Ekonomi / 3 yıl önce

Cari açık 27 milyar 633 milyon dolar

YAYINLANMA ZAMANI: 14 Şubat, 2019
Yayınlayan : Tab2Haber Merkezi

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer:


Cari işlemler dengesi aralık ayında 1.437 milyon $ açık verdi. Aralık ayına yönelik oluşan piyasa beklentisi cari işlemler dengesinin 1.500 milyon $ açık vereceği yönündeydi. Aralık ayı cari işlemler dengesinde dış ticaret açığının önceki yılın aynı ayına göre 5.861 milyon ABD doları azalarak 1.683 milyon ABD dolarına gerilemesinin etkisi görülüyor. Diğer yandan yine cari hesapta hizmetler dengesi kaleminden gelen gelirin düştüğünü izliyoruz. Bunda turizm gelirlerindeki azalmanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sonucunda, 2018 yılı cari işlemler dengesi 27.633 milyon TL oldu. GSMYH’ya oranı yaklaşık olarak %3.2 seviyesinde gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Aralık ayında 2.451 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.505 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Mart ayından sonra en yüksek portföy çıkışı oldu.

Verinin finans hesabında 803 milyon $ doğrudan yatırım girişi oldu. Böylelikle 2018 yılını 9.526 milyon $ doğrudan yatırımlardan giriş sağlamış olduk. Portföy yatırımlarında ise Mart ayından sonra en çok çıkış sağlanan ay aralık ayı olmuş. Finansman hesabının bozulmasında portföy çıkışlarının etkisi olmuş görünüyor. Portföy yatırımlarından aralık ayında 1.840 milyon $ çıkış olmuş. Bu veriyle birlikte 2018 yılında toplam 3.011 milyon $ çıkış oldu. Bunda yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 143 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 672 milyon ABD doları net satış etkili oldu.

Diğer yatırımlarda 518 milyon $ tutarında net giriş sağlanmış. Diğer yatırımlarda son dört aydır çıkış gerçekleşirken aralık ayında giriş olmuş. Bu rakamla birlikte 2018 yılında toplam 10.490 milyon $ çıkış gerçekleşti.


Genel finansman hesabını özetlersek, 803 milyon $’lık doğrudan yatırım girişine, 1.840 milyon $ portföy çıkışını çıkardığımızda ve 518 milyon $’lık diğer yatırımlardan giderleri eklediğimizde 519 milyon $ açık verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 2.817 milyon $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 2.298 Milyon $’lık bir finansman girişimiz oluşmuş görünüyor. Buna cari hesaptan gelen 1.437 milyon $ çıkardığımızda ulaşılan 860 Milyon $ döviz fazlasını TCMB rezervlerine eklemişiz. Net hata noksanın bu ay bu kadar yüksek gelmesinde TCMB’nin yapmış olduğu revizyon politikasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

İLGİLİ KONULAR: #dolar#cari açık